Speed Test oraz Backup Cloud czyli nowości w RouterOS 6.44

MikroTik RouterOS niedawno doczekał się kolejnej większej aktualizacji. Wersja 6.44 oprócz wielu poprawek błędów oraz pomniejszych zmian zawiera dwie nowe funkcjonalności. I to własnie o nich krótko w tym artykule.


Artykuł został przygotowany przy użyciu systemu RouterOS w wersji 6.44.1 (stable).

Speed Test

Narzędzie „Speed Test” to tak naprawdę rozbudowany klient „Bandwidth Test”. Dostępny jest na tą chwilę tylko przez konsolę (CLI). Wykonuje on 5 pomiarów:

  1. Ping
  2. Download TCP
  3. Upload TCP
  4. Download TCP
  5. Upload UDP

Aby wykonać pomiar wykonujemy komendę:

/tool speed-test address=IP

Jako IP podajemy adres MikroTik’a który będzie naszym serwerem testowym (włączony BTest-Server). W moim przypadku jest to maszyna w EPIX.

W rezultacie dostajemy taki raport:

Opcjonalnie możemy podać m.in następujące argumenty:

  • user/password – jeżeli serwer wymaga autoryzacji
  • test-duration – czas wykonywania każdego z 5 rodzajów testu (domyślnie jest to 10s)
  • connection-count – ilość jednoczesnych połączeń do serwera

Cloud backup

Narzędzie przechowywania kopii zapasowej na serwerach MikroTik pozwala na przechowywania jednego pliku w rozmiarze maksymalnie 50MB.

Zarządzanie tym modułem jest na tą chwilę również dostępne tylko przez CLI.

Przechodzimy zatem do gałęzi „/system backup cloud” (w poniższych przykładach będę się posługiwał komendami względnymi) aby zobaczyć listę obecnych backup’ów umieszczonych w chmurze używamy po prostu polecenie print. Wiadomo na początku będzie ona pusta.

Chcąc stworzyć kopię wydajemy polecenie:

upload-file action=create-and-upload password=MikroTikon123

Automatycznie utworzy ono plik i wyślę do chmury.

Wydając teraz polecenie print zobaczymy nasza wykonaną kopię:

Jak już wspomniałem wcześniej mamy możliwość wykonania tylko 1 kopii (zawsze więc jej id będzie wynosił 0). Zatem polecenie jej usunięcia będzie wyglądać po prostu tak:

remove-file 0

Pobranie kopii wykonujemy poleceniem:

download-file 0 action=download

Pobrany plik znajdziemy w menu Files.

Alternatywnie możemy też wykonać jedynie akcje wysłania pliku bez jego tworzenia (bo np. mamy już takowy stworzony). Należy pamiętać że chmura MikroTik’a akceptuje tylko pliki zaszyfrowane algorytmem aes-sha256.

Pamiętajmy też o zasadzie że aby wysłać kolejny backup najpierw poprzedni trzeba usunąć. Pliki nie ulegają nadpisaniu.


Jak widać z poziomu urządzenia które wysłało kopię bardzo łatwo się nią zarządza. Natomiast co w przypadku czy nasze urządzenie ulegnie awarii ? Nic strasznego się nie stanie ponieważ jesteśmy w stanie pobrać plik wysłany przed jedno urządzenie będąc na zupełnie innym. Potrzebna nam do tego będzie jedynie jego wartość „secret-download-key”. Komenda będzie wtedy wyglądać tak:

download-file action=download secret-download-key="b4SLiy7bvIH6JR6JuoLsOxX"

Plik oczywiście pobieramy w formie zaszyfrowanej hasłem użytym podczas jego tworzenia.